Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Välkommen till Ängkärrskolan

Ängkärrskolans arbetssätt

Ängkärrskolan är en skola för elever med behov av extraordinärt stöd under hela skoldagen. Vi på Ängkärrskolan hjälper våra elever med olika strategier och inlärningsmetoder för att hantera sin dyslexi i kombination med språkstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
För att skolgången ska bli så bra som möjligt, har vi ett nära samarbete med föräldrarna kring gemensamma utvecklingsmål, både kunskapsmässigt och socialt. Vi har en kontinuerlig uppföljning av ditt barns skolgång tillsammans med er hemkommun.
För att kunskaper och metoder ska kunna "slå rot och växa", ges eleverna stort utrymme i att utveckla självbild och självförtroende.
Vi har:

• Små grupper

• Individanpassad undervisning

• Hög personaltäthet

Detta och inte minst den starka gemenskap som eleverna känner, ger rätt förutsättningar för att trivas och nå goda resultat. Några ord från våra elever:
”Lärarna hinner med.”
”Jag skäms inte när jag skall läsa högt.”
”Man slipper känna att man inte klarar sig, i stället kan man få känna sig bäst någon gång.”