Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

En skola som möter behoven hos barn med dyslexi & språkstörningar

Ängkärrskolans arbetssätt

Välkommen till Sveriges enda skola för barn med grav dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi på Ängkärrskolan hjälper våra elever med olika strategier och inlärningsmetoder för att hantera sina specifika läs- och skrivsvårigheter.

För att skolgången ska bli så bra som möjligt, har vi ett nära samarbete med föräldrarna kring gemensamma utvecklingsmål. Både utifrån specifika lässvårigheter och skrivsvårigheter, kunskapsmässigt och socialt. Skolgångens längd varierar beroende på vilken årskurs eleven antas till och hur utvecklingen ser ut. Vi har en kontinuerlig uppföljning av ditt barns skolgång tillsammans med er hemkommun.

Trygghet, omtanke och utveckling vid läs- och skrivsvårigheter

För att kunskaper och metoder ska kunna "slå rot och växa", ges eleverna stort utrymme i att utveckla självbild och självförtroende.


  • Små grupper

  • Individanpassad undervisning

  • Hög personaltäthet

Detta och inte minst den starka gemenskap som eleverna känner, ger rätt förutsättningar för att trivas och nå goda resultat. Några ord från våra elever:

”Lärarna hinner med.”

”Jag skäms inte när jag skall läsa högt.”

”Man slipper känna att man inte klarar sig, i stället kan man få känna sig bäst någon gång.”

Ängkärrskolan i Solna är Sveriges första och enda skola för dyslektiker och elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Vi har plats för cirka 125 elever. Föräldrar och barn är välkomna på någon av våra informationskvällar. Rektorer, pedagoger med flera är välkomna till något av de studiebesök vi anordnar.

Kontakta oss! Se information längst ned på sidan, eller gå till kontaktsidan för utförligare uppgifter.