Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Ängkärrskolan i Solna, Sveriges enda skola skola för barn med grav dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar !

Ängkärrskolans arbetssätt

Vi på Ängkärrskolan hjälper våra elever med olika strategier och inlärningsmetoder för att hantera sina specifika läs- och skrivsvårigheter - dyslexi samt neurospykiatriska funktionsnedsättningar. Men för att kunskaper och metoder ska kunna "slå rot och växa", ges eleverna stort utrymme i att utveckla självbild och självförtroende.

Ängkärrskolan har små grupper med individanpassad undervisning och hög vuxentäthet. Lägg därtill den starka gemenskap som eleverna känner så får de den hjälp de behöver för att nå goda resultat.