Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Skolans styrdokument


Skolans styrdokument finns under rubriken filar & länkar på Schoolsoft
Logga in via menyn till vänster.
 • Arbetsplan

 • Likabehandlingsplan

 • Handlingsplan för alkohol, narkotika och tobak(ANT)

 • Arbetsmiljöplan

 • Jämställdhetsplan

Avgivna rapporter till Skolinspektionen


http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:5:0::NO::P5_NIVA:S

Lagar och förordningar som styr verksamheten i grundskolan
(finns på Skolverkets hemsida)


 • Skollagen (2010:800)

 • Lgr 11 (läroplan för grundskolan)

 • Skolförordningen (2011:185)

 • Förordning om fristående skolor(1996:1206)

 • Kursplaner och betygskriterier

 • Allmänna råd