Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Vår värdegrund


Ängkärrskolan arbetar efter ledordet A R T Ansvar • Respekt • Trygghet,

Det är för oss som arbetar på Ängkärrskolan självklart att ta Ansvar för vår arbetsplats, våra elever och för våra arbetsuppgifter. Det är för oss som arbetar på Ängkärrskolan självklart att Respektera varandra. Både elever och personal. Oavsett befattning, ålder, kön eller härkomst. Det är för oss som arbetar på Ängkärrskolan självklart att våra elever och vår personal skall känna sig Trygga i den dagliga verksamheten.

Ängkärrskolan arbetar därför mycket med social träning, samtalsgrupper, Kat-kit konceptet, rePulse-samtal mm för att stötta våra med elever med ADHD/AST. Vi är stolta över att kunna ge våra elever stöd och undervisning på "deras villkor", dvs. vi anpassar inlärningen efter elevens behov.