Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Välkomna på studiebesök

Ängkärrskolan anordnar studiebesök på skolan för rektorer, specialpedagoger och pedagoger m fl.

Vi beskriver hur vi arbetar specialpedagogiskt, hur vi arbetar med praktiskt och datorbaserat stöd, screeningar, åtgärdsprogram mm.

Studiebesöken omfattar 3 h, i regel 09.00-12.00, och avslutas med lunch i skolans matsal.

För prisuppgifter, aktuella datum och anmälan maila specialpedagoger@angkarrskolan.se