Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Informationskvällar för föräldrar och elever HT 17

Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

Sista ansökningsdag för läsåret 18/19 är 15 januari 2018.

Välkommen på våra kvällar i höst.

Datum för informationskvällar HT 17

Onsdag 11 oktober kl 18:00 (v.41)
Onsdag 15 november kl 18:00 (v.46)

Plats: Ängkärrskolans matsal
Karta till skolan

Anmälan skickas till Haidi Levfert, haidi.lefvert@angkarrskolan.se. Vid förhinder kontakta skolan då vi oftast har föräldrar på kö till informationskvällarna.

Vi kan tyvärr inte ta emot enskilda besök för visning av skolan.